Omgevingsvergunning

Project
Actueel/verslagen

Graag informeren wij u over het feit dat wij een Omgevingsvergunning hebben aangevraagd voor het Zonnepark De Groene Energie Corridor op 15 Januari 2021.

De aanvraag is op 22 Januari bekend gemaakt door de gemeente Haarlemmermeer via deze link: klik hier om te navigeren naar de omgevingsvergunning aanvraag

Het plan waarvoor wij de vergunning hebben aangevraagd, is gebaseerd op de participatie avonden die wij in het vierde kwartaal van 2020 hebben georganiseerd. Wij hebben geprobeerd om de wensen van de omgeving een zo goed mogelijke plek te geven in het plan. Zo blijft de eerste 125 meter rond de IJweg in agrarisch gebruik en voorziet het plan een recreatief rustpunt van 1 hectare in de bocht van het Bottelierspad.

Zoals eerder aangekondigd, zullen wij in februari 2021 met een concreet voorstel komen voor de financiële participatie, zodat de omgeving ook financieel kan meeprofiteren van het park. Hierover wordt u nader geïnformeerd door ons.

Met vriendelijke groeten,
Initiatiefnemers De Groene Energie Corridor

Meer nieuws

De Groene Energie Corridor (Haarlemmermeer)

De Groene Energie Corridor (Haarlemmermeer) Een aantal agrarische ondernemers van de IJweg en de Kromme Spieringweg in Zwanenburg hebben een plan opgesteld om in de omgeving een zonnepark aan te leggen. De achtergrond van hun plan is dat de gemeente Haarlemmermeer de...

read more

Noord-Holland Nieuws

NHNieuws heeft een artikel geschreven over de vergunningsaanvraag voor het zonnepark, de Regionale Energie Strategie en het Klimaatakkoord. ''In het ontwerp worden de wensen van de bewoners meegenomen, zo komt er een recreatief rustpunt van ongeveer één hectare groot...

read more

Presentatie 25 November

Op 25 November 2020 heeft de laatste participatiebijeenkomst landschappelijke inpassing plaatsgevonden.  Het plan dat gepresenteerd is, zal het uitgangspunt worden van de vergunningaanvraag en de verdere gesprekken die we hiervoor zullen voeren met de gemeente....

read more

Witte Weekblad – Nieuw Vennep

Wederom aandacht voor DGEC, dit maal in het Witte Weekblad Nieuw-Vennep. In het artikel wordt de gedachtegang van het zonnepark uitgelegd door familie Bos, Van Elderen, Van Beem en Vlasveld. Alle punten zoals de achtergrond tot de initiatiefneming en de digitale...

read more

Artikel DGEC in Haarlems Dagblad

Het Haarlems Dagblad heeft aandacht besteed aan zonnepark de Groene Energie Corridor. In het artikel leggen Arwin Bos en Hein van Elderen uit waarom zij het initiatief hebben genomen. 'We gebruiken onze eigen grond en realiseren het zelf voor een periode van 25 jaar....

read more

Laatste participatiebijeenkomst 25 november

Laatste participatiebijeekomst landschappelijke inpassing zonnepark De Groene Energiecorridor op 25 november 2020. De vier agrarische initiatiefnemers van zonnepark De Groene Energie Corridor organiseren op woensdag 25 november om 20.00 uur een 4e en laatste...

read more

Presentatie 18 November

Op 18 November 2020 heeft de werkgroep landschappelijke inspassing plaatsgevonden.Tijdens deze werkgroep zijn verschillende ontwerpen besproken. In totaal zijn er 4 verschillende ontwerpen besproken. Download de presentatie me de 4 verschillende ontwerpen van 18...

read more

Vraag en Antwoord – eerste participatiebijeenkomsten

Tijdens de eerste participatiebijeenkomsten van het project De Groene Energie Corridor (DGEC) op 4 en 11 november 2020, via het formulier op de website en via de mail zijn vragen gesteld door inwoners van Zwanenburg over het project. Aan de hand van een aantal thema’s...

read more

Presentatie 4 & 11 November

Op 11 November heeft de extra participatiebijeenkomst De Groene Energie Corridor plaatsgevonden.Zoals eerder aangegeven, stellen wij deze presentatie graag online ter inzien. Zo blijft iedereen op de hoogte van de voortgang, ook als u niet aanwezig kon zijn. Download...

read more